Durgesh Chaudhary (MHT-002145)
( 12 Reviews )

Male, 37 Years
15 Years of Teaching Experience
M.Sc mathematics

Member Since: 04-Sep-17

Teaches:

Maths,

Prefered Locations:

Raj Nagar Extention,Vasundhara,Kavinagar,Mohan Nagar,Rajender Nagar,Indirapuram,Vaishali,Patel Nagar,Surya Nagar,Sahibabad,Shalimar Garden,Vijay Nagar,Crossing Republic,NH-24 Ghaziabad,Shastri Nagar,Govindpuram,Sanjay Nagar,lohia Nagar,Ahinsa Khand Indirapuram,Shakti Khand Indirapuram,Vaibhav Khand Indirapuram,Niti Khand Indirapuram,Abhay Khand Indirapuram,Nyay Khand Indirapuram,Gyan Khand Indirapuram,Nehru Nagar,Kaushambi,

 
Mahendra Kumar Sonker (MHT-001964)
( 12 Reviews )

Male, 40 Years
15 Years of Teaching Experience
Master of Engineering

Member Since: 12-May-17

Teaches:

Maths,Computer Science,Law,C& C++,Programming Language,Engg. Mathematics,

Prefered Locations:

Vasundhara,Kavinagar,Indirapuram,Sahibabad,Vijay Nagar,Crossing Republic,NH-24 Ghaziabad,Ahinsa Khand Indirapuram,Shakti Khand Indirapuram,Vaibhav Khand Indirapuram,Niti Khand Indirapuram,Abhay Khand Indirapuram,Nyay Khand Indirapuram,Gyan Khand Indirapuram,Nehru Nagar,Kaushambi,

 
VIJAY SAXENA (MHT-00188)
( 12 Reviews )

Male, 45 Years
15 Years of Teaching Experience
MCA

Member Since: 01-May-14

Teaches:

Information Practices ,Computer Science,C& C++,Java,Programming Language,

Prefered Locations:

Raj Nagar Extention,Kavinagar,Vijay Nagar,Crossing Republic,Shastri Nagar,Govindpuram,Nehru Nagar,

 
Pankaj Kumar (MHT-001170)
( 12 Reviews )

Male, 36 Years
13 Years of Teaching Experience
M.b.a final year , m.a ( economics) , b.ed. , ll.b

Member Since: 01-May-14

Teaches:

Economics,Account,Business studies,

Prefered Locations:

Raj Nagar Extention,Vasundhara,Kavinagar,Mohan Nagar,Rajender Nagar,Indirapuram,Vaishali,Patel Nagar,Surya Nagar,Sahibabad,Shalimar Garden,Vijay Nagar,Pratap Vihar,Crossing Republic,NH-24 Ghaziabad,Shastri Nagar,Govindpuram,Sanjay Nagar,lohia Nagar,Nand Gram,Other Ghaziabad,Ahinsa Khand Indirapuram,Shakti Khand Indirapuram,Nyay Khand Indirapuram,Gyan Khand Indirapuram,Nehru Nagar,

 
Anil Verma (MHT-001322)
( 12 Reviews )

Male, 40 Years
12 Years of Teaching Experience
MCA

Member Since: 01-May-14

Teaches:

Maths,Physics,Computer Science,C& C++,Basic Computer,

Prefered Locations:

Vasundhara,Indirapuram,Vaishali,NH-24 Ghaziabad,Ahinsa Khand Indirapuram,Shakti Khand Indirapuram,Vaibhav Khand Indirapuram,Niti Khand Indirapuram,Abhay Khand Indirapuram,Gyan Khand Indirapuram,Nehru Nagar,Kaushambi,

 
Gopal Gupta (MHT-002011)
( 12 Reviews )

Male, 38 Years
12 Years of Teaching Experience
M.Tech

Member Since: 07-Jun-17

Teaches:

Computer Science,C& C++,Java,Basic Computer,Programming Language,

Prefered Locations:

Raj Nagar Extention,Kavinagar,NH-24 Ghaziabad,Shastri Nagar,Govindpuram,Nehru Nagar,

 
Suneel Sharma (MHT-0068)
( 12 Reviews )

Male, 41 Years
11 Years of Teaching Experience
B.E.

Member Since: 01-May-14

Teaches:

Maths,Science ,Physics,Chemistry,

Prefered Locations:

Raj Nagar Extention,Kavinagar,Patel Nagar,NH-24 Ghaziabad,Shastri Nagar,Govindpuram,Sanjay Nagar,lohia Nagar,Other Ghaziabad,Ahinsa Khand Indirapuram,Shakti Khand Indirapuram,Vaibhav Khand Indirapuram,Niti Khand Indirapuram,Nehru Nagar,

 
Dr Ashish Agarwal (MHT-00126)
( 12 Reviews )

Male, 38 Years
11 Years of Teaching Experience
Ph.D

Member Since: 01-May-14

Teaches:

Economics,Account,Business studies,BBA/B.COM/M.COM,Corporate Accounting,Tax,Statistics ,

Prefered Locations:

Vasundhara,Kavinagar,Mohan Nagar,Indirapuram,Vaishali,Crossing Republic,

 
Asim Kumar Rai (MHT-00425)
( 12 Reviews )

Male, 35 Years
11 Years of Teaching Experience
M.tech

Member Since: 01-May-14

Teaches:

Maths,Science ,Physics,

Prefered Locations:

Raj Nagar Extention,NH-24 Ghaziabad,Shastri Nagar,Govindpuram,

 
Dr. Rakesh Kumar Agrawal (MHT-00212)
( 12 Reviews )

Male, 40 Years
11 Years of Teaching Experience
M.Sc,Ph.d(maths)

Member Since: 01-May-14

Teaches:

Maths,Engg. Mathematics,

Prefered Locations:

Kavinagar,Patel Nagar,Shastri Nagar,Govindpuram,Sanjay Nagar,

 
next